inner_head_02

Cymhwyso pympiau mewn diwydiant cemegol

Gyda datblygiad diwydiant Tsieina, diwydiant ymchwil cemegol, ac ati, gall mentrau Tsieineaidd gymharu amrywiaeth a strwythur y pympiau a ddefnyddir yn y diwydiant rheoli cemegol, a gallant gyflwyno llawer o dechnoleg gwybodaeth, technoleg, perfformiad ac ansawdd gwasanaeth cynnyrch wedi bod yn fawr. gwella.Mae'r pwmp pwysedd negyddol yn bwmp gwactod micro.Oherwydd bod ganddo un cymeriant ac un ffroenell wacáu ac un ffroenell wacáu, a gall ffurfio gwactod neu bwysau negyddol yn barhaus yn y fewnfa, mae pwysau positif bach yn cael ei ffurfio yn y ffroenell wacáu.Mae pwmp cylchrediad anweddydd yn bwmp llif echelinol llif mawr, pen isel, a ddefnyddir yn arbennig ar gyfer cylchrediad anweddyddion gorfodi mewn ffosffad amoniwm, cynhyrchu halen gwactod asid ffosfforig, alwmina, soda costig, diwydiant ysgafn a diwydiannau eraill.Pwmp allgyrchol glanweithiol yw un o'r rhannau offer symlaf.Ei bwrpas yw trosi'r egni yn gyflymder neu egni cinetig a gwasgedd yr hylif sy'n cael ei bwmpio ac yna'n fodur trydan neu injan.Ar hyn o bryd, mae mwy a mwy o weithgynhyrchwyr pympiau rhyddhau gwactod yn Tsieina, ond o'i gymharu â'r cynhyrchion a ddefnyddir yn y diwydiant cwmnïau cemegol, mae yna lawer o fylchau cenedlaethol yn ein gwlad o hyd.

1. Gofynion ar gyfer pympiau yn y broses o gynhyrchu a gweithredu diogelwch cemegol.Cyfryngau cludo myfyrwyr: Mewn cynhyrchu diwydiant cemegol, defnyddir pympiau gollwng gwactod i gludo cyfryngau glân fel dŵr, olew neu ddeunyddiau eraill nad ydynt yn ddeunyddiau.Yn y ddwy agwedd hyn, mae'n gymharol syml dadansoddi trwy ddylunio a defnyddio.Ond mae materion perfformiad mecatroneg yn amrywio yn ôl math a natur y cyfrwng adwaith cemegol sy'n cael ei gludo.Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cyfryngau cemegol yn cyfeirio at y defnydd o rai cyfryngau sy'n niweidiol iawn i gymdeithas.Mae'r cyfryngau cludo yn anweddol neu'n dymheredd isel, neu'n fwy cyrydol.Ar yr un pryd, maent yn bodloni gofynion selio llym ac nid ydynt yn caniatáu gollyngiadau.Gyda'r newidiadau enfawr yn amser dysgu a gwisgo pobl, bydd ei berfformiad selio hefyd yn newid, a bydd y gollyngiadau yn cynyddu.Mae'r amrywiaeth o gyfryngau cemegol a gludir yn deillio o'r amrywiaeth o ofynion ar gyfer pympiau gollwng gwactod.

1. Mae newidiadau mewn data paramedr proses adeiladu yn ystod gweithgareddau cynhyrchu cemegol yn gofyn am bympiau heb unrhyw allu rheoli costau proses mewn prosesau cynhyrchu cemegol a bywyd.Ni ellir ei gwblhau mewn proses fwy sefydlog a digyfnewid.Yn ystod y broses, gall newidiadau mewn amodau megis tywydd, deunyddiau crai, ac ati effeithio ar sefydlogrwydd y system gyfan.Mae rheoleiddio yn fodd o gynhyrchu cemegol i ddod o hyd i bwynt cymharol gytbwys mewn hunan-reoleiddio parhaus i gyflawni sefydlogrwydd y system.Yn yr holl broses addysgu addasu, mae'r pwmp rhyddhau gwactod yn anhepgor.Yn y broses o addasu, mae'n rhaid i'r pwmp rhyddhau gwactod wrthsefyll gofynion ymdrechion parhaus i newid yr ystod llif, pwysedd, cerrynt a thymheredd, sy'n ei gwneud hi'n angenrheidiol gosod gyriannau cerbydau trydan cyflymder amrywiol mewn swyddi allweddol yn y broses gynhyrchu.Mae cromlin nodweddiadol pympiau rhyddhau gwactod gwahanol yn addasu statws gweithio'r pwmp i gyd-fynd â'r galw cyfrwng cludo sy'n ofynnol gan y lefel dechnolegol, er mwyn cyflawni cyflwr gweithredu sefydlog o reolaeth awtomatig o baramedrau cynhyrchu cemegol gydag effaith dda.


Amser postio: Ebrill-22-2022